Komunikace po telefonu

Komunikace po telefonu

Cíl kurzu

Trénink základů komunikačních dovedností pro operátory call centra.

Kurz je určen

Začínajícím operátorům call center, pro operátory s praxí nabízíme audit, zpětnou vazbu a koučink komunikace po telefonu

Metodika výuky

Nácvik komunikace po telefonu, modelové situace, teoretické vstupy

Program kurzu

  • Práce s hlasem
  • Otevření a uzavření hovoru
  • Vedení hovoru a empatické naslouchání
  • Kladení otázek
  • Zvládání námitek

Rozsah kurzu: 1,5 dne

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2017
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.