Historie Institutu

INSTITUT INPRO, a.s.


V roce 1971 byl založen Oborový institut Továren strojírenské techniky jako školicí a  vzdělávací zařízení koncernu TST Praha. Jeho základním posláním bylo zajišťovat celorepublikovou přípravu pracovníků pro zavádění a provoz NC techniky z výrobního programu koncernových podniků a dále přípravu vedoucích pracovníků koncernu.


INSTITUT svojí činností výrazně přispěl k modernizaci výrobní základny čs. strojírenství, nebo během prvních 15 let své činnosti vyškolil přes 20 tisíc pracovníků v oblasti pružné automatizace, což byl jeden z rozhodujících momentů pro úspěšné nasazení NC techniky a její aplikace v automatizovaných výrobních systémech.


V roce 1983 byla činnost INSTITUTu rozšířena o přípravu zahraničních pracovníků v souvislosti s exportem investičních celků (obslužný personál, operátoři, vedoucí pracovníci) jako součást komplexní dodávky. Součástí tehdejšího INSTITUTu bylo i Oborové informační středisko, které poskytovalo informační gesci v oblasti technologického a racionalizačního projektování v oboru obráběcí a tvářecí techniky.


Již v roce 1988 a zejména pak po roce 1990 došlo k dalšímu významnému rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti strojírenského průmyslu, stavebnictví, bankovnictví, státní správy, středního školství a služeb se zaměřením na management, obchod, marketing, ekonomiku, finance, účetnictví a personalistiku.


Na počátku roku 1995 rozhodnutím valné hromady společnost změnila název na INPRO - INSTITUT, spol. s r.o., dále rozšířila předmět činnosti a vypracovala se mezi nejvýznamnější vzdělávací agentury v ČR. Zároveň se dynamicky rozšířila oblast personálního poradenství a s tím souvisejících služeb.


Dne 3. června 1997 vznikla akciová společnost INSTITUT INPRO, a.s. jako přímý nástupce předešlé společnosti.


Společnost INSTITUT INPRO,a.s. získala v roce 1998 certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a do současné doby pokračuje ve výše uvedených činnostech jak pro tuzemské společnosti tak pro zahraničních klienty. Zejména v posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu mezinárodních projektů ve spolupráci se zahraničními firmami v rámci vzdělávacích projektů PHARE, LEONARDO i Světové banky.© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.