Obchodní podmínky

Kurzy

 1. Cena kurzu je smluvní
 2. Organizace může za přihlášeného účastníka kurzu vyslat náhradníka, při neomluvené neúčasti se poplatek nevrací.
 3. Při stornování přihlášky 5 dní a později před termínem zahájení kurzu činí storno poplatky 50 % kurzovného. Telefonické zrušení je nutné potvrdit písemně poštou, e-maïlem či faxem

Pronájem školících prostor

 1. Cena pronájmu školících prostor je smluvní.
 2. Storno podmínky:
  • méně než 3 dny před termínem pronájmu – 25%
  • méně než 24 hodin před termínem pronájmu – 50%
  • bez oznámení storno pronájmu – 100%
 3. Telefonické zrušení je nutné potvrdit písemně poštou, e-maïlem či faxem.

© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.